Agenda

3 april
Foto-expositie over De Zwaanse brug Boxtel

4 juni
Tentoonstelling ‘Van èrpul tot tortilla’

13 juni

15 juni
Raad van Aangeslotenen

17 juni
Nationale Archeologiedag in Boxtel

20 juli
Bestuursvergadering Brabants Heem

1 augustus
Sluitdatum aanvraag Brabants-Heemfonds

4 augustus
Brabantse Heemdagen 4 en 5 augustus in Oirschot

4 augustus
Verlenging inschrijving Brabantse Heemdagen Oirschot

9 september
Van Open Monumentendag naar Brabants Erfgoed Weekend

9 september
Den Dungen en het beleg van ’s Hertogenbosch

9 september
Ravenstein in de zestiger jaren

21 september
Bestuursvergadering Brabants Heem

5 oktober
Regio 7 Boxtel

16 november
Bestuursvergadering Brabants Heem

16 november
Raad van Aangeslotenen