Brabants Heem

Missie, beleid, werkplan en financiën

Jaarverslag 2022

Werkplan en begroting 2023

Verslag Raad van Aangeslotenen 23 juni 2022

Werkplan 2022 Brabants Heem

Lees alles over: Missie, beleid, werkplan en financiën

Organisatie

Bestuur stichting Brabants Heem

Nieuwe statuten Brabants Heem

Jubilea verenigingen

Catalogus voor bibliotheek BHIC

Lees alles over: Organisatie

Heemkundekringen/ erfgoedverenigingen

Kringen

Aansluiten bij Brabants Heem

Lees alles over: Heemkundekringen/ erfgoedverenigingen

Reglementen en regelingen

Subsidieregeling Erfgoed Maken

Brabants-Heemfonds, steun voor vernieuwing

Beschermd: Jaargangen Brabants Heem 1948-1998

Subsidieregeling Kadaster-archief-viewer

Lees alles over: Reglementen en regelingen

ANBI gegevens en website

ANBI gegevens

Beheer website

Lees alles over: ANBI gegevens en website