Lezingen

‘Van Jan de Quay tot nu’, 75 jaar naoorlogse geschiedenis van Brabant

De inval, lezing over de Duitse inval in mei 1940

Lezing ‘Heksenverhalen’

Lezing: Het geheim van de Peperstraten

Lezing ’s-Hertogenbosch eiland in een onmetelijke zee

Een molenaar waait met alle winden mee

Een vreemde eend in de stamboom

Sinterklaas, een wonderlijke heilige

Lezing ‘Van domineeshuis tot Van Goghhuis’

Eten

Joods onderduikers en moedige mensen

Wie schrijft, blijft

“Ora et Labora”, lezing over Brabantse abdijen en kloosters

Wouter Lutkie

Lucas Stas, wonderdokter of kwakzalver?

Lezing: Tempeliers in Brabant

Moedige mensen in oorlogstijd

Volksverhalen over heksen

Maarten van Rossems plundertochten op het Brabantse platteland

De beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten

De bloedwreker is achter u

Boek en lezing: De oorlogskeuken

Esbeek, een schakel in de pilotenlijn WOII

Lezing: Het Oude Vest riool in Breda

Evenementen en Stadsfeesten in de vorige eeuw in Breda

Rooms en romantisch regionalisme

Heksen / Hetze

August von Bonstetten

Van Molendwang tot Recht van Wind

Niets nieuws onder de zon

Juridische termen in oude geschriften

De strijd om De Snelle Loop

Brabant in de Franse tijd

Een criminele lezing

Aan de boorden van de Peel

De adel in Noord-Brabant 1814-1918

Ridderschap in Noord-Brabant vanaf 1814

Uit de familiearchieven van de Brabantse adel

Kermis

Kermis – De verhalen en liedjesmolen

Van der stede muere

Volksverhalen uit Noord-Brabant

Huub Martron

August de Laat

Tradities, de nieuwe tak van erfgoed

Beschuit met muisjes en andere gebruiken rondom geboorte

Bruidstaart en andere gebruiken rondom het huwelijk

Winterfeesten, van Sint Maarten tot Carnaval

Culinair erfgoed, de geschiedenis van onze eet- en drinkgewoonten

1968 voorbij. Van liever lief tot bittere woede.

Van kip op zondag tot chicken nuggets

Lodewijkkerkjes: verleden, heden en toekomst

Lodewijk Napoleon op reis door Brabant

Heftige vrouwen: van “ons Jet” tot “ons Zus”

Keurig, kwiek en katholiek

De Brabantse “IJzeren eeuw”

Zuiderwaterlinie onder vuur

Leven met en na Auschwitz

Kamp Vught

De cultuur in noordelijk Brabant in de zestiende eeuw

De Gouden Eeuw van Brabant: de hofstad Breda

‘Oud’ en ‘nieuw’ regionalisme in Europa: het geval Noord-Brabant

Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten. De struikelsteen.

Levensverhalen en struikelstenen

Een struikelsteen van Bertram Polak

Het gezegende land van Sint-Willibrord: religie in Noord-Brabant

De twintigste eeuw als eeuw van het levensverhaal

Het ontstaan van het hertogdom Brabant, 843-1288-1506

De Middeleeuwen vanuit historische bronnen

De hertogen van Brabant, van Karel tot Karel en van Filips tot Filip

Hoe beleefden West-Brabantse katholieken ‘Het rijke Roomse leven”

De dagelijkse zorgen en genoegens van een Brabants echtpaar in de crisisjaren

Odulfus, Oda en Odrada: drie Noord-Brabantse heiligen

Van hoog en paars tot laag en grauw. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1750

Vrijmetselarij, mythe en realiteit

De Tempeliers en hun nalatenschap van Europa

Alchemie, middeleeuwse fabel of hedendaagse wetenschap?

Het spel Carnaval

Grote gezinnen

Jaren tachtig

Rijke Roomse Leven

De verre wortels van de Brabantse winterfeesten

Kapellekes en volksgeloof in Brabant

Religie en spiritualiteit in Brabant

Eten en ‘food’ in Brabant

Smokkelen in Brabant

Bijgeloof in Brabant

Het elfde uur

Boer rond 1800 was verder dan wij

Miep Gies

Met Rubens aan tafel

Processiecultuur in Vlaanderen

Guido Gezelle

Dieren als dragers van cultuur

Planten als dragers van cultuur

Bokkenrijders, opstand of misdaad?

Aardappelen en frieten

Evolutie van onze voeding

Winterfeesten en gebak

Mosterd

Kelten en de Lage Landen

Je bent jong en je wilt wat!

Mondriaan

De herders en de koningen

De Martelaren van Gorcum

De ontwikkeling van het middeleeuws kasteel

De vroege burchten

Graaf / bisschop Ansfried en zijn tijd

Balderik en Adela

Militair kamp Rijen, het kamp van Willem I

Hertogen, edelen en stedelingen

Een andere Gouden Eeuw

De wereld van Bosch

Erfgoed van Brabanders, verleden met een toekomst

Een beeld van Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog

Bevrijding van Zuid-Nederland in 1944 en het leven in bevrijd gebied

700 jaar Zwanenbroeders in ’s Hertogenbosch

Wezen en waarde van het dialect

Taal, cultuur en identiteit van Noord-Brabant

Het Bels lijntje

De vrouwen van Napoleon

Napoleon 200 jaar later

Het mysterie van de houten bommen

Het dagelijkse leven tijdens oorlogsjaren

Sophie in Weimar

Het Rijke Roomse Leven in Brabant

De Eerste Poolse Pantserdivisie

Poolse strijders

Goei botter

Leve de stoom

Koorts en honger

Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes

Wonderen van het zonlicht

De omgang met krankzinnigheid in vroeger tijd

Fabels en feiten over geneeskundig gebruik van planten

Genezen met beesten en beestjes

Met hond en de hondenkar

Zichtbare voorouders

Van kadastrale informatie naar ruimtelijke historie

Hadden je voorouders onroerend goed?

Kadaster Archiefviewer

Dam- en dijkwoningen in Baardwijk en Besoijen

Arbeiderswoningen in de gemeente Waalwijk

Watersnoodramp 1953

De Maas, van open riool naar natuurparadijs

De Maasheggen

De Peel

Het Ketelwald