Trefwoord: Erfgoed

Filmproject Petrusbaseliek Boxtel wint Knippenbergprijs (video)

Raad van Aangeslotenen met studiemiddag over erfgoedtoerisme

Op kosten van Brabants Heem naar de zomercolleges van Erfgoed Brabant

Inloopdagen over Collectie Digitaal

Reductie Brabants Heem voor erfgoedcolleges

Woordenboek Brabantse Dialecten digitaal

Cursus regionale geschiedenis in Brabant

Themamiddag over immaterieel erfgoed

Start project ‘De dodendraad leeft’

Stemmen voor de Brabantse Erfgoedprijs 2017

Congres over Kracht van erfgoedgemeenschappen

Erfgoedontmoeting 2017: Doe ‘ns sociaal

Raad van Aangeslotenen over immaterieel erfgoed

Zilveren draaginsigne voor Jo Hoevenaar en Frits van Strien

Inloopdagen ‘Collectieregistratie’ in Breda en Bergen op Zoom

Zesde Torendag Peelland op 21 mei

Campagne Brabantse Erfgoedprijs 2017 gestart

De jaren ’60 in Brabant

Informatiebijeenkomst Erfgoedwet voor erfgoedvrijwilligers

Reizende tentoonstelling Achtergelaten erfgoed/Heritage left behind

Hoe verbeeld je jouw verhaal….

Kennisplatform voor erfgoed

Stemmen voor herstel Koordekanaal  Elsendorp-De Rips

Erfgoedontmoeting op 26 mei over ‘storytelling’

Erfgoedontmoetingen 2016-2017